Σύστημα με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ

 

Πρόκειται για μία ειδική κατασκευή ανύψωσης, με δυνατότητα να τοποθετηθεί αμαξίδιο. Όλοι οι χρήστες αμαξιδίων μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και με ασφάλεια σε οποιοδήποτε χώρο που η εγκατάσταση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή. —

Τα συστήματα ανύψωσης σκάλας έχουν κατασκευαστεί για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε εσωτερικούς, είτε σε εξωτερικούς χώρους, για ευθεία ή και κυκλική διαδρομή όπου είναι απαραίτητο.

 

Σύστημα ανύψωσης για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα

Το σύστημα ανύψωσης αυτό έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που δυσκολεύονται στην ανάβαση των σκαλοπατιών. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα, μπορούμε να εγκαταστήσουμε αυτό το σύστημα ανύψωσης σε όποιο τύπο καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη μας.

Για όσες κατοικίες έχουν ήδη εγκατεστημένο ανελκυστήρα, προτείνουμε τις εξής λύσεις:

  • Τόσο η είσοδος όσο η έξοδος να είναι προσβάσιμη σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, όσον αφορά το άνοιγμα της εισόδου
  • Να τοποθετηθεί τηλεφωνική συσκευή προσβάσιμη και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με το πυροσβεστικό σώμα ή τον υπεύθυνο συντηρητή
  • Να τοποθετηθούν κομβιοδόχοι με ανάγλυφη, ηχητική και οπτική σήμανση

  

Σύστημα Κατακόρυφης Μεταφοράς για Α.Μ.Ε.Α

Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για κατακόρυφη μεταφορά ανθρώπων με κινητικά προβλήματα με δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, ανοιχτού και κλειστού τύπου.