ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η λειτουργία του μηχανικού ανελκυστήρα βασίζεται στην έλξη του θαλάμου μέσω μίας τροχαλίας.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

  • Αναπτύσει μεγάλες ταχύτητες
  • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ορόφων όπως στους υδραυλικούς
  • Δεν καταναλώσει τόση ενέργεια όσο ο υδραυλικός
  • Δεν επηρεάζεται η λειτουργία του από τη συχνότητα των διαδρομών που εκτελεί


ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

  • Δεν συμπεριλαμβάνει αυτόματο απεγκλωβισμό όπως ο υδραυλικός