ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας αποτελείται από μία υδραυλική αντλία που πιέζει λάδι σ’ ένα έμβολο το οποίο είναι συνδεδεμένο με το θάλαμο του ανελκυστήρα.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

  • Μειωμένο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης
  • Μειωμένο επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία του
  • Αυτόματος απεγκλωβισμός. Ο υδραυλικός ανελκυστήρας κατεβαίνει στο πλησιέστερο όροφο αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
  • Δυνατότητα μεταφοράς αυξημένων φορτίων
  • Είναι ευέλικτα όσον αφορά την τοποθέτηση μηχανοστασίου

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

  • Έχουν μικρότερη ταχύτητα σε σχέση με τους μηχανικούς ανελκυστήρες
  • Δεν ενδείκνυται σε κτίρια με πολλούς ορόφους (8,9 όροφοι) ή σε κτίρια με πλήθος διαδρομών
  • Περισσότερη κατανάλωση σε σύγκριση με τους μηχανικούς