Η εταιρεία Δ. ΚΙΤΣΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην διαχείριση κτιρίων / πολυκατοικιών.

Εάν δεν αναλαμβάνει κανένας ένοικος την διαχείριση της πολυκατοικίας σας, είμαστε στη διάθεση σας να την αναλάβουμε, με υπευθυνότητα, συνέπεια και διαφάνεια.

Αναθέτοντας την διαχείριση του κτιρίου σας στην εταιρεία μας, εξασφαλίζεται:

 • Άρτια λειτουργία του κτιρίου σας
 • Διασφάλιση των αρμονικών σχέσεων μεταξύ των ενοίκων
 • Απαλλαγή από κάθε ευθύνη συλλογής των χρημάτων και επίλυσης των προβλημάτων του κτιρίου σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης που να ταιριάζει στις ανάγκες σας και που μπορεί να περιλαμβάνει:

1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (Aπό 0,40ευρώ/διαμέρισμα/ελάχιστο 4 ευρώ)

Ακριβής και δίκαιη κατανομή των δαπανών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, με μια απλή διαδικασία. Ένα τηλεφώνημα σας είναι αρκετό για να μας δώσετε τις δαπάνες της πολυκατοικίας σας και να εκδώσομε μηχανογραφικά την κατανομή των δαπανών για τα κοινόχρηστα έξοδα της πολυκατοικίας σας.

Με κάθε έκδοση κοινοχρήστων παραλαμβάνετε έναν φάκελο που περιέχει:

 • Δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις δαπανών
 • Μία ειδοποίηση ανά διαμέρισμα
 • Μία απόδειξη ανά διαμέρισμα
 • Δύο ξεχωριστές αναλυτικές καταστάσεις κατανάλωσης θέρμανσης ανά διαμέρισμα (για τις αυτόνομες θερμάνσεις)

2. ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (3 ευρώ/διαμέρισμα/ελάχιστο 40 ευρώ)

 • Έκδοση των κοινοχρήστων
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων από κάθε διαμέρισμα
 • Τήρηση βιβλίου εσόδων/εξόδων για να έχετε την δυνατότητα ελέγχου των δαπανών ανά πάσα στιγμή
 • Συλλογή και εξόφληση των λογαριασμών της πολυκατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, καθαρισμός, συντήρηση ασανσέρ κ.λ.π.)

3. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω ή μέρος αυτών)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παραπάνω Μερική Διαχείριση και επιπλέον:

  • Διαθέσιμος τεχνικός για οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας ( αποχέτευση – ασανσέρ – υδραυλικά – ηλεκτρικά κ.λ.π. )
  • Μέριμνα για την διενέργεια απολυμάνσεων και μυοκτονιών ετησίως.
  • Μέριμνα για τον ετήσιο έλεγχο της κεντρικής θέρμανσης ( καθαρισμός καυστήρα – λέβητα – ρύθμιση καυσαερίων – έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας )
  • Ετήσιος έλεγχος κεντρικής θέρμανσης (καθαρισμός καυστήρα – λέβητα – ρύθμιση καυσαερίων – έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας)
  • Μέριμνα για την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων
  • Καταγραφή των ενδείξεων των ωρομετρητών αυτονομίας και ογκομέτρηση της δεξαμενής πετρελαίου για τον έγκαιρο ανεφοδιασμό.
  • Παραλαβή πετρελαίου με την παρουσία ιδιοκτήτη ή ενοίκου της πολυκατοικίας.
  • Τακτικός έλεγχος των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας από υπάλληλο της εταιρείας μας για εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της.

Αναθέτοντας την διαχείριση της πολυκατοικίας σας στην εταιρεία μας σας παρέχουμε δωρεάν την εργασία για όλες τις μικροεπισκευές στα ηλεκτρικά του κλιμακοστασίου που τυχόν προκύψουν όπως : Αλλαγή αυτομάτου κλιμακοστασίου – διακοπτών – ντουί – λαμπτήρων – ασφαλειών κ.λ.π.

Τηλεφωνήστε μας για να ενημερωθείτε για τα οικονομικά προγράμματα συντήρησης καιαναβάθμισηςανελκυστήρων