ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Στην εταιρία μας χρησιμοποιούμε κινητήρες υψηλής τεχνολογίας για κάθε τύπο ανελκυστήρα.

Σύστημα μηχανικής ανύψωσης

  • Μονοτάχυτο
  • Διπλοτάχυτο
  • VVVF Inverter για χαμηλή κατανάλωση
  • Gearless για ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο

Σύστημα υδραυλικής ανύψωσης

  • Έμβολα
  • Δοχεία
  • Βαλβίδες μηχανικές – ηλεκτρονικές