ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Δ.ΚΙΤΣΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε αναλαμβάνει τη μελέτη κάθε είδους ανελκυστήρα (πολυκατοικιών, επαγγελματικών χώρων, φορτίων, service lift, οχημάτων, ΑΜΕΑ). Έπειτα από επικοινωνία με τον πελάτη, ερχόμαστε στο χώρο σας για την εκπόνηση της μελέτης, χωρίς να επιβαρύνεστε οικονομικά. Θα σας παρουσιάσουμε τον κατάλληλο τύπο ανελκυστήρα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας (υδραυλικό με μηχανοστάσιο ή χωρίς, μηχανικό με μηχανοστάσιο ή χωρίς κ.τ.λ.). Παράλληλα, θα σας προτείνουμε λύσεις για τον πιο οικονομικό και πρακτικό τρόπο εγκατάστασης του ανελκυστήρα σας.

Η Δ.ΚΙΤΣΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε αναλαμβάνει:

  • Την εκπόνηση της μελέτης του ανελκυστήρα
  • Την πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας του
  • Τη κατάθεση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα και την κατάθεσή τους στον αρμόδιο φορέα

Εντός δύο ημερών μετά την εκπόνησης της μελέτης, σας παρέχουμε προσφορά υλικών για το σύνολο της εγκατάστασης.