ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα από τεχνικούς για τις συντηρήσεις καυστήρων, αποκατάσταση βλαβών και τον καθαρισμό και συντήρηση λέβητα.

Η ρύθμιση των καυστήρων γίνεται με ηλεκτρονικά όργανα επιτυγχάνοντας μεγάλη ακρίβεια τόσο στην ρύθμιση καυσαερίων όσο και στην απόδοση

Οι υπηρεσίας μας που αφορούν τις βλάβες στους καυστήρες έχουν προτεραιότητα και αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγω αυθημερόν

Ένας καλοσυντηρημένος καυστήρας αυξάνει την θερμική απόδοση, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση του καυσίμου.