ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Διεύθυνση: Τεμπών 22, Άνω Λιόσια
Τηλέφωνο: 210.2441943
FAX: 210.2441817
E-mail: dkitsonis_sia@hotmail.com

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τηλέφωνο: 210.2481943
FAX: 210.2441817
E-mail: dkitsonis_sia@hotmail.com